Ein Bild, das Essen, Zeichnung enthält. Automatisch generierte BeschreibungPostupno otvaranje škola - 2. etapa

Početak druge etape planiran je i konačno dogovoren s kriznim štabom/stožerom i vladajućim vrhom za 18. maj / 18. svibnja. U fokusu druge etape se nalazi povratak učenika i učenica s obvezom pohađanja škole u učionice. Time su obuhvaćeni svi razredi sljedećih škola: Volksschule, NMS, AHS Unterstufe (niži razredi), Sonderschulen (specijalne škole) kao i Deutschförderklassen (razredi s težištem na učenju njemačkog jezika). Time bi se trebalo postići rasterećenje roditelja i staratelja djece.

Povratkom učenika i učenica iz razreda za učenje njemačkog jezika (Deutschförderklassen) želi se osigurati da upravo oni ne izgube kontinuitet u obrazovanju, kao i da zadrže dostignuto znanje njemačkog jezika kroz ponavljanje i utvrđivanje.

Za učitelje i učiteljice je 15. maj/ 15. svibnja dan pripreme za početak nastave. Izvršit će se sve potrebne pripreme za početak nastavnih aktivnosti.

 

VAŽNI PRINCIPI PRI POSTUPNOM OTVARANJU ŠKOLA

 

PRINCIP „PRORJEĐIVANJA“

 

NAIZMJENIČNA NASTAVA. Unutar škole je vrlo teško osigurati provedbu pravila obveznog rastojanja i pravila higijene. Ukoliko se istovremeno žele postići nastavljanje obrazovanja, kao i spriječavanje novih infekcija, mora se ograničiti prisutnost/nazočnost učenika i učenica u školama. Zbog toga će se primjenjivati sustav smjena.

Podjela u grupe. Razredi će biti podijeljeni u dvije grupe. Broj učenika u grupi će, na temelju prosječnog broja učenika po razredu, iznositi oko 11 učenika/učenica.

Nastava će se održavati u razredima i to naizmjenično – grupa A imat će nastavu ponedjeljkom, utorkom i srijedom, grupa B četvrtkom i petkom. Sljedećeg tjedna će biti obrnuto – dakle prva tri dana grupa B, zatim dva dana grupa A. Informaciju u kojoj grupi se nalazi Vaše dijete dobit ćete od razrednika/razrednice. 

Neizmjenjen raspored sati. Važno je znati da raspored sati ostaje nepromijenjen. Iznimku čine samo sati tjelesnog i muzičkog obrazovanja kojih do kraja školske godine neće biti. Ti sati će se koristiti za ponavljanje gradiva iz drugih predmeta ili za pisanje školskih zadaća.

Mogućnost zbrinjavanja svih ostalih. Pored naizmjenične nastave postoji i dalje mogućnost zbrinjavanja učenika i učenica u školama. Učenici i učenice koji nemaju nastavu i o kojima nema tko brinuti, mogu i trebaju iskoristiti mogućnost zbrinjavanja u školi.

Molimo Vas da što prije obavijestite razredne starješine o potrebi zbrinjavanja Vašeg djeteta.

  

PRINCIP OCJENJIVANJA „ODOKA“

Svjedočanstvo na kraju prvog polugodišta kao osnova. Kao temelj ocjenjivanja u školskoj 2019/20 godini poslužit će svjedočanstvo s kraja prvog polugodišta kao i uspjeh/učinak postignut do 16.marta /ožujka (školski radovi, testovi, aktivnost na nastavi).

Školskih radova neće biti. Do kraja školske godine neće biti školskih radova. Uspjeh postignut za vrijeme nastave na daljinu, kao i rezultati koji će biti ostvareni nakon početka nastave, ulaze u konačnu ocjenu. Učenici koji su neprekidno bili aktivni trebaju za svoj rad biti nagrađeni. Učenici koji imaju međuocjenu (stoje između dvije ocjene) ili žele imati bolju ocjenu mogu napraviti usmeni ispit. 

Opravdani nedolazak u školu. Primjena odredaba o neopravdanom nedolasku u ovoj školskoj godini se proširuje. Učenici i učenice koji se zbog Corona krize ne osjećaju sposobnim da prisustvuju nastavi ili pak roditelji ili staratelji strahuju za svoju djecu, te ih ne žele poslati u školu, to ne moraju učiniti. Molimo Vas da o tome porazgovarate sa ravnateljem/ravnateljicom škole. Njihov izostanak je tad opravdan, ali su obvezni da nadoknade propušteno gradivo, odnosno da ga naknadno nauče.

 

Princip higijene

Rad u školama odvijat će se uz pridržavanje pooštrenih mjera higijene. Ove mjere su sažete u priručniku (Hygiene-Handbuch) Državnog ministarstva za obrazovanje, znanost i istraživanja i temelje se na propisima Ministarstva zdravlja. U priručniku su regulirani higijenski uvjeti i vladanje u školi kao obvezujuća naredba od strane  Državnog ministarstva za obrazovanje, znanost i istraživanja.

Neke od tih odredaba su:

·      Obveza nošenja maske za učenike i učenice na putu do škole.

·      Obveza nošenja maske za učenike i učenice na putu od škole do kuće.

·      Obveza nošenja maske postoji i za vrijeme pauza. Učenici i učenice ne trebaju

 nositi masku na nastavi.

·      Učitelji/učiteljice, suradnici i suradnice u školama mogu nositi masku ako žele. Ukoliko to žele, mogu koristiti svoju masku ili će im maska biti stavljena na raspolaganje 

Radi provedbe ovih naredaba, od strane Državnog ministarstva za obrazovanje, znanost i istraživanja i uz suglasnost sa upravama obrazovanja i pokrajinama, bit će stvorene zalihe maski koje se po potrebi mogu iskoristiti. 

·      Za određene vježbe i aktivnosti u školama (na primjer laboratorij, radionica) propisuje se obveza nošenja maske.

·      Točne odredbe u vezi higijenskih mjera za vrijeme ispita ( npr. matura), kao što su provjetravanje prostorija, držanje odstojanja i slično su također propisane.

·      Učestalo čišćenje i dezinfekcija u školama.

·      Precizne odredbe o odstojanju, koje se moraju primjenjivati za vrijeme nastave u razredima, kao i školskoj ustanovi.

·      Škole su obvezne pridržavati se u priručniku (Hygiene-Handbuch) sadržanih odredaba.