Ein Bild, das Essen, Zeichnung enthält. Automatisch generierte BeschreibungPostepeno otvaranje škola - 2. etapa

Početak druge etape planiran je i konačno dogovoren s kriznim štabom i vladajućim vrhom za 18. maj. U fokusu druge etape se nalazi povratak učenika i učenica s obavezom pohađanja škole u učionice. Time su obuhvaćeni svi razredi sledećih škola: Volksschule, NMS, AHS Unterstufe (niži razredi), Sonderschulen (specijalne škole) kao i Deutschförderklassen (razredi s težištem na učenju nemačkog jezika). Time bi se trebalo postići rasterećenje roditelja i staratelja dece.

Povratkom učenika i učenica iz razreda za učenje nemačkog jezika (Deutschförderklassen) želi se osigurati da upravo oni ne izgube kontinuitet u obrazovanju, kao i da zadrže dostignuto znanje nemačkog jezika kroz ponavljanje i utvrđivanje.

Za učitelje i učiteljice je 15. maj dan pripreme za početak nastave. Izvršit će se sve potrebne pripreme za početak nastavnih aktivnosti.

 

VAŽNI PRINCIPI PRI POSTEPENOM OTVARANJU ŠKOLA

 

PRINCIP „PROREĐIVANJA“

 

NAIZMENIČNA NASTAVA. Unutar škole je vrlo teško osigurati sprovođenje pravila obaveznog rastojanja i pravila higijene. Ukoliko se istovremeno žele postići nastavljanje obrazovanja, kao i sprečavanje novih infekcija, mora se ograničiti prisutnost učenika i učenica u školama. Zbog toga će se primenjivati sistem smena.

Podela u grupe. Razredi će biti podeljeni u dve grupe. Broj učenika u grupi će, na osnovi prosečnog broja učenika po razredu, iznositi oko 11 učenika/učenica.

Nastava će se održavati u razredima i to naizmenično – grupa A imat će nastavu ponedeljkom, utorkom i sredom, grupa B četvrtkom i petkom. Sledeće sedmice će biti obrnuto – dakle prva tri dana grupa B, zatim dva dana grupa A. Informaciju u kojoj grupi se nalazi Vaše dete dobit ćete od razrednika/razrednice. 

Nepromenjen raspored časova. Važno je znati da raspored časova ostaje nepromenjen. Izuzetak čine samo časovi fizičkog i muzičkog obrazovanja kojih do kraja školske godine neće biti. Ti časovi će se koristiti za ponavljanje gradiva iz drugih predmeta ili za pisanje školskih zadaća.

Mogućnost zbrinjavanja svih ostalih. Pored naizmenične nastave postoji i dalje mogućnost zbrinjavanja učenika i učenica u školama. Učenici i učenice koji nemaju nastavu i o kojima nema ko brinuti mogu i trebaju iskoristiti mogućnost zbrinjavanja u školi.

Molimo Vas da što pre obavestite razredne starešine o potrebi zbrinjavanja Vašeg deteta.

 

PRINCIP OCENJIVANJA „ODOKA“

Svedočanstvo na kraju prvog polugodišta kao osnova. Kao osnova ocenjivanja u školskoj 2019/20 godini poslužit će svedočanstvo s kraja prvog polugodišta kao i uspeh postignut do 16. marta (školski radovi, testovi, aktivnost na nastavi).

Školskih radova neće biti. Do kraja školske godine neće biti školskih radova. Uspeh postignut za vreme nastave na daljinu, kao i rezultati koji će biti ostvareni nakon početka nastave, ulaze u konačnu ocenu. Učenici koji su neprekidno bili aktivni trebaju za svoj rad biti nagrađeni. Učenici koji imaju međuocenu (stoje između dve ocene) ili žele imati bolju ocenu mogu napraviti usmeni ispit. 

Opravdani nedolazak u školu. Primena odredaba o neopravdanom nedolasku u ovoj školskoj godini se proširuje. Učenici i učenice koji se zbog Corona krize ne osećaju sposobnim da prisustvuju nastavi ili pak roditelji ili staratelji strahuju za svoju decu, te ih ne žele poslati u školu, to ne moraju učiniti. Molimo Vas da o tome porazgovarate sa direktorom/direktoricom škole. Njihov izostanak je tad opravdan, ali su obavezni da nadoknade propušteno gradivo, odnosno da ga naknadno nauče.

 

Princip higijene

Rad u školama odvijat će se uz pridržavanje pooštrenih mera higijene. Ove mere su sažete u priručniku (Hygiene-Handbuch) Državnog ministarstva za obrazovanje, nauku i istraživanja i temelje se na propisima Ministarstva zdravlja. U priručniku su regulisani higijenski uslovi i vladanje u školi kao obavezujuća naredba od strane  Državnog ministarstva za obrazovanje, nauku i istraživanja.

Neke od tih odredaba su:

·      Obaveza nošenja maske za učenike i učenice na putu do škole.

·      Obaveza nošenja maske za učenike i učenice na putu od škole do kuće.

·      Obaveza nošenja maske postoji i za vreme pauza. Učenici i učenice ne trebaju

 nositi masku na nastavi.

·      Učitelji/učiteljice, saradnici i saradnice u školama mogu nositi masku ako žele. Ukoliko to žele, mogu koristiti svoju masku ili će im maska biti stavljena na raspolaganje 

Radi sprovođenja ovih naredbi od strane Državnog ministarstva za obrazovanje, nauku i istraživanja i uz saglasnost sa upravama obrazovanja i pokrajinama bit će stvorene zalihe maski koje se po potrebi mogu iskoristiti. 

·      Za određene vežbe i aktivnosti u školama (na primer laboratorija, radionica) propisuje se obaveza nošenja maske.

·      Tačne odredbe u vezi higijenskih mera za vreme ispita ( npr. matura), kao što su provetravanje prostorija, držanje odstojanja i slično su takođe propisane.

·      Učestalo čišćenje i dezinfekcija u školama.

·      Precizne odredbe o odstojanju, koje se moraju primenjivati za vreme nastave u razredima, kao i školskoj ustanovi.

·      Škole su obavezne pridržavati se u priručniku (Hygiene-Handbuch) sadržanih odredbi.